/Hồ Sơ

Hồ sơ nghệ sĩ

 • DIVA BỐNG HỒNG NHUNG

  DIVA BỐNG HỒNG NHUNG

  Tên thật: Lê Hồng Nhung

  Sinh ngày: 15/03

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Hà Nội

 • CA SỸ TÂN NHÀN

  CA SỸ TÂN NHÀN

  Tên thật:

  Sinh ngày:

  Nghề nghiệp:

  Quê quán:

 • NSND THU HIỀN

  NSND THU HIỀN

  Tên thật: Nguyễn Thị Thu Hiền

  Sinh ngày: 3/5/1952

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Thái Bình

 • CA SĨ – DIVA MỸ LINH

  CA SĨ – DIVA MỸ LINH

  Tên thật: Đỗ Mỹ Linh

  Sinh ngày: 19/08/1975

  Nghề nghiệp:Ca sĩ Tự Do

  Quê quán: Hà Nội

 • CA SĨ UYÊN LINH

  CA SĨ UYÊN LINH

  Tên thật: Trần Nguyễn Uyên Linh

  Sinh ngày:

  Nghề nghiệp:

  Quê quán:

 • CA SĨ QUANG LÊ

  CA SĨ QUANG LÊ

  Tên thật: Leon Quang Lê

  Sinh ngày: 24 tháng 1 năm 1981

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Huế

 • CA SĨ ANH THƠ

  CA SĨ ANH THƠ

  Tên thật: Lê Thị Thơ

  Sinh ngày: 1976

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Thanh Hóa

 • CA SĨ MỸ TÂM

  CA SĨ MỸ TÂM

  Tên thật: Phan Thị Mỹ Tâm

  Sinh ngày: 16 tháng 1 năm 1981

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Đà Nẵng

 • ĐINH TIẾN DŨNG

  ĐINH TIẾN DŨNG

  Tên thật: Đinh Tiến Dũng

  Sinh ngày: 5 tháng 10 năm 1981

  Nghề nghiệp:Diễn Viên Hài

  Quê quán: Nam Định

 • Danh hài Hoài Linh

  Danh hài Hoài Linh

  Tên thật: Võ Nguyễn Hoài Linh

  Sinh ngày: 18 tháng 12 năm 1969

  Nghề nghiệp:Diễn Viên Hài

  Quê quán: Quảng Nam

 

Start Scroller!