/Hồ Sơ

Hồ sơ nghệ sĩ

 • CA SỸ HỒ QUANG HIẾU

  CA SỸ HỒ QUANG HIẾU

  Tên thật: Hồ quang Hiếu

  Sinh ngày: 1986-09-20

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Việt Nam

 • NSND QUANG THỌ

  NSND QUANG THỌ

  Tên thật: Nguyễn Văn Thọ

  Sinh ngày: 3 tháng 12 năm 1948

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Quảng Ninh

 • NSND TRUNG ĐỨC

  NSND TRUNG ĐỨC

  Tên thật: Trung Đức

  Sinh ngày: 1960

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Hà Đông

 • NSND THANH HOA

  NSND THANH HOA

  Tên thật: Nguyễn Thị Thanh

  Sinh ngày: 12 tháng 10, 1950

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Hà Nội

 • CA SỸ TẤN MINH

  CA SỸ TẤN MINH

  Tên thật: Tấn Minh

  Sinh ngày: 1972

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Việt Nam

 • CA SỸ THỦY TIÊN

  CA SỸ THỦY TIÊN

  Tên thật: Thủy Tiên

  Sinh ngày: sinh năm 1985

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Kiên Giang

 • NHẠC SỸ ĐỨC HUY

  NHẠC SỸ ĐỨC HUY

  Tên thật: Đặng Đức Huy

  Sinh ngày: 10 tháng 6 năm 1947

  Nghề nghiệp:Nhạc Sĩ

  Quê quán: Sơn Tây

 • CA SỸ QUANG LINH

  CA SỸ QUANG LINH

  Tên thật: Lê Quang Linh

  Sinh ngày: 1 tháng 9 năm 1965

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Huế

 • CA SỸ PHI NHUNG

  CA SỸ PHI NHUNG

  Tên thật: Phạm Phi Nhung

  Sinh ngày: 10 tháng 4 năm 1972

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Pleiku

 • CA SỸ TUẤN HƯNG

  CA SỸ TUẤN HƯNG

  Tên thật: Nguyễn Tuấn Hưng

  Sinh ngày: 05/10

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Hà nội

 • CA SỸ ÁNH TUYẾT

  CA SỸ ÁNH TUYẾT

  Tên thật: Trần Thị Tiếc

  Sinh ngày: 1/3/1961

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Hội An

 • CA SỸ HỒ QUỲNH HƯƠNG

  CA SỸ HỒ QUỲNH HƯƠNG

  Tên thật: Hồ Quỳnh Hương

  Sinh ngày: 16 tháng 10 năm 1980

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Quảng Ninh

 • CA SỸ VIỆT HOÀN

  CA SỸ VIỆT HOÀN

  Tên thật: Việt Hoàn

  Sinh ngày: 1970

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Hải Phòng

 • CA SỸ THANH LAM

  CA SỸ THANH LAM

  Tên thật: Đoàn Thanh Lam

  Sinh ngày: 19 - 06 -1969

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Hà Nội

 • CA SỸ HÀ ANH TUẤN

  CA SỸ HÀ ANH TUẤN

  Tên thật: Hà Anh Tuấn

  Sinh ngày: 17 tháng 12 năm 1984

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Ninh Bình

 • CA SỸ HƯƠNG LAN

  CA SỸ HƯƠNG LAN

  Tên thật: Hương Lan

  Sinh ngày: 9 tháng 5 năm 1956

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Sài Gòn

 • CA SỸ ĐỨC TUẤN

  CA SỸ ĐỨC TUẤN

  Tên thật: Đức Tuấn

  Sinh ngày: 1980

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán:

 • CA SỸ QUANG DŨNG

  CA SỸ QUANG DŨNG

  Tên thật: Thái Văn Dũng

  Sinh ngày: 8 tháng 8 năm 1976

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Bình Định

 • CA SỸ CẨM LY

  CA SỸ CẨM LY

  Tên thật: Trần Thị Cẩm Ly

  Sinh ngày: 30 tháng 3 năm 1970

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Sài Gòn

 • VĂN MAI HƯƠNG

  VĂN MAI HƯƠNG

  Tên thật: Văn Mai Hương

  Sinh ngày: sinh ngày 27 tháng 9, 1994

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán:

 

Start Scroller!