/Hồ Sơ

Hồ sơ nghệ sĩ

 • NGHỆ SỸ XUÂN BẮC

  NGHỆ SỸ XUÂN BẮC

  Tên thật: Nguyễn Xuân Bắc

  Sinh ngày: 21 tháng 8 năm 1976

  Nghề nghiệp:Nghệ Sĩ

  Quê quán: Hà Nội

 • NHẠC SỸ VĂN CAO

  NHẠC SỸ VĂN CAO

  Tên thật: Nguyễn Văn Cao

  Sinh ngày: 15-11-1923

  Nghề nghiệp:Nhạc sỹ

  Quê quán: Hải Phòng

 • CA SỸ DƯƠNG TRIỆU VŨ

  CA SỸ DƯƠNG TRIỆU VŨ

  Tên thật: Võ Nguyễn Tuấn Linh

  Sinh ngày: 1 tháng Giêng

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Đồng Nai

 • CA SỸ HỒ NGỌC HÀ

  CA SỸ HỒ NGỌC HÀ

  Tên thật: Hồ Ngọc Hà

  Sinh ngày: 25 tháng 11 năm 1984

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Huế

 • NHẠC SỸ ĐOÀN CHUẨN

  NHẠC SỸ ĐOÀN CHUẨN

  Tên thật: Đoàn Chuẩn

  Sinh ngày: 15/06/1924

  Nghề nghiệp:Nhạc sỹ

  Quê quán: Hải Phòng

 • NHẠC SỸ ANH QUÂN

  NHẠC SỸ ANH QUÂN

  Tên thật: Trương Anh Quân

  Sinh ngày: 3 tháng 10 năm 1971

  Nghề nghiệp:Nhạc sỹ

  Quê quán: Việt Nam

 • NHẠC SỸ TRỊNH CÔNG SƠN

  NHẠC SỸ TRỊNH CÔNG SƠN

  Tên thật: Trịnh Công Sơn

  Sinh ngày: 28/2/1938

  Nghề nghiệp:Nhạc sỹ

  Quê quán: Thừa Thiên - Huế

 • CA SỸ PHẠM THU HÀ

  CA SỸ PHẠM THU HÀ

  Tên thật: Phạm Thu Hà

  Sinh ngày:

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán:

 • NGHỆ SỸ HÀI QUANG THẮNG

  NGHỆ SỸ HÀI QUANG THẮNG

  Tên thật: Quang Thắng

  Sinh ngày: 1967

  Nghề nghiệp:Diễn Viên Hài

  Quê quán: Hải Phòng

 • NGHỆ SỸ HÀI XUÂN HINH

  NGHỆ SỸ HÀI XUÂN HINH

  Tên thật: Xuân Hinh

  Sinh ngày: Bắc Ninh.

  Nghề nghiệp:Diễn Viên Hài

  Quê quán: Bắc Ninh

 • CA SỸ EVIS PHƯƠNG

  CA SỸ EVIS PHƯƠNG

  Tên thật: Phạm Ngọc Phương

  Sinh ngày: 1945

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Bình Dương

 • CA SỸ ÁI PHƯƠNG

  CA SỸ ÁI PHƯƠNG

  Tên thật: Phan Lê Ái Phương

  Sinh ngày: 20/11/1989

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: TP Hồ Chí Minh

 • CA SỸ ĐĂNG DƯƠNG

  CA SỸ ĐĂNG DƯƠNG

  Tên thật: Đăng Dương

  Sinh ngày: 1967

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Việt Nam

 • CA SỸ NGỌC ANH

  CA SỸ NGỌC ANH

  Tên thật:

  Sinh ngày:

  Nghề nghiệp:

  Quê quán:

 • CA SỸ TRẦN THU HÀ

  CA SỸ TRẦN THU HÀ

  Tên thật: Trần Thu Hà

  Sinh ngày: 25 tháng 8 nă 1977

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Hà Nội

 • NGHỆ SĨ THANH THANH HIỀN

  NGHỆ SĨ THANH THANH HIỀN

  Tên thật: Thanh Thanh Hiền

  Sinh ngày: 1969

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Việt Nam

 • NSUT HOÀNG CHÈ

  NSUT HOÀNG CHÈ

  Tên thật: Hoàng Chè

  Sinh ngày: 1967

  Nghề nghiệp:Ca Sỹ

  Quê quán: Việt Nam

 • NSND DOÃN TẦN

  NSND DOÃN TẦN

  Tên thật:

  Sinh ngày:

  Nghề nghiệp:

  Quê quán:

 • CA SỸ DON NGUYỄN

  CA SỸ DON NGUYỄN

  Tên thật: Nguyễn Đức Chung

  Sinh ngày: 4 tháng 10, 1982

  Nghề nghiệp:Ca sĩ, Diễn viên

  Quê quán: Việt Nam

 • CA SỸ NAM CƯỜNG

  CA SỸ NAM CƯỜNG

  Tên thật: Nguyễn Nam Cường

  Sinh ngày: Ngày 16 , tháng 9 , năm 1985

  Nghề nghiệp:Ca Sĩ

  Quê quán: Đà Nẵng

 

Start Scroller!